ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ 2018

ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ 2018

2018 ರ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯ ಸುಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೇರಪ್ರಸಾರ. The Marikamba Temple in Sirsi, Karnataka, India, is a Hindu temple dedicated to a form of the goddess Durga. It is also known as Doddamma Temple,…

Most Popular

Technology

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Tourism in Dubai is booming by international tourist

Black farmers in the US’s South— faced with continued failure their efforts to run successful farms their launched a lawsuit claiming that “white racism” is to blame for their inability to the produce crop yields and on equivalent to that switched seeds. Black farmers in the US’s South faced with continued failure in their efforts to run...

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Hands on with the Apple Watch Series 4 to block users

Black farmers in the US’s South— faced with continued failure their efforts to run successful farms their launched a lawsuit claiming that “white racism” is to blame for their inability to the produce crop yields and on equivalent to that switched seeds. Black farmers in the US’s South faced with continued failure in their efforts to run...

Trending